Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Levenslang duurzaam, maar niet vanzelf

Publication files not online:

Author: Polder, R.B.
Type:article
Date:2012
Source:Cement, Februari, 1, 66, 50-55
Identifier: 446587
Keywords: Materials · IndustrialIinnovation · Building Engineering & Civil Engineering · BM - Building Materials · TS - Technical Sciences

Abstract

Duurzaamheid van beton is een onderwerp dat veel belangstelling trekt: publicaties, studiedagen, discussies. Het gaat om definities, ontwerpfilosofie, materiaaleigenschappen, technische invulling, praktijkervaring, maatschappelijke ontwikkelingen, te stellen doelen en mogelijke oplossingen. Elders in dit nummer van Cement wordt verslag gedaan van diverse recente ontwikkelingen. Dit artikel geeft een overzicht van kwesties die spelen rond duurzaamheid van betonconstructies vanuit het oogpunt van de levensduur