Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De toekomst van Real Time Intelligence

Author: Broek, J. van den · Berg, C.H. van den
Type:article
Date:2013
Place: Soesterberg
Source:Melding, 6/7, 4-7
Identifier: 474224
Keywords: Safety · Social media · Safety · Police · Sociology · Emergencies · Google Glass · Real-time intelligence · Defence, Safety and Security · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BBS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Al direct vanaf de start van de Nationale Politie is gewerkt aan het opzetten van tien real-time intelligence centra in Nederland. Van daaruit worden 24 uur per dag en zeven dagen in de week agenten op straat actief ondersteund met real-time informatie bij de melding waar ze op af gaan. In de visie van TNO is de kracht van real-time intelligence, dat het bijdraagt aan het creëren van een beter beeld van de situatie waarin ingegrepen moet worden. Real-time intelligence kan op die manier een grote bijdrage leveren aan het versterken van de prestatie van de executieve diensten. Maar er is meer. Een beter beeld van de situatie is ook van invloed op de veiligheid van de agenten op straat! Zij zijn immers beter voorbereid op de situatie die zij kunnen verwachten en kunnen beter, op basis van informatie, beslissen over de manier van optreden en de interventies die daar bij horen. Stel je eens voor dat agenten op straat een Google Glass zouden dragen…