Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Eindrapportage van de Evaluatiecommissie inzake de vroege opsporing van cervixcarcinoom (EVAC)

Author: Duyne, W.M.J. van
Type:report
Date:1988
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Identifier: 282010
ISBN: 90-6743-122-2
Keywords: Health

Abstract

W.M.J. van Duyne voorz. cie