Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

JGZ richtlijn opvoedingsondersteuning : een richtlijn voor opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen in de jeugdgezondheidszorg (A guideline for supporting parents in mild parenting problems in the Youth Health Care in the Netherlands)

Attachments

Author: Wolff, M. de · Oudhof, M. · Kamphuis, M. · L’Hoir, M.P. · Ruiter, M. de · Prinsen, B.
Type:article
Date:2013
Source:TSG: Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 7, 91, 429-436
Identifier: 485138
doi: doi:10.1007/s12508-013-0141-1
Keywords: Health · Opvoedingsondersteuning · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijn · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

De JGZ richtlijn opvoedingsondersteuning is bedoeld om de preventie, signalering en aanpak van opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen in de jeugdgezondheidszorg wetenschappelijk te onderbouwen en te stroomlijnen. Deze richtlijn is specifiek gericht op: 1) vragen die ouders hebben over opvoeden aan medewerkers in de JGZ; 2) (anticiperende) voorlichting over opvoeding die de JGZ verstrekt; 3) signalen die JGZ-professionals opvangen over eventuele opvoedingsproblemen; 4) voorlichting, advisering, (lichte) hulp en eventuele verwijzing van ouders en jeugdigen naar gedragswetenschappers en andere specialistische zorgverleners binnen of buiten het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In de JGZ wordt zoveel mogelijk vraaggericht gewerkt, waarbij de professional het perspectief van de ouder als uitgangspunt kiest en zoekt naar sterke punten van de ouder in de opvoedingssituatie en deze benoemt. De adviezen die de JGZ geeft, moeten acceptabel zijn voor ouders, aansluiten bij hun behoeften en die van hun kind, en passen bij hun visie over opvoeding en de zorg rond hun kind. De JGZ richtlijn omvat een op consensus gebaseerde werkwijze voor opvoedingsondersteuning in de JGZ.