Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Eindelijk een antwoord op endotoxinen : nieuwe meetstrategie maakt effectieve aanpak mogelijk

Author: Preller, L. · Wouters, I. · Spaan, S. · Tjoe Nij, E. · Yperen, H. van
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Arbo, 3, 5, 20-23
Identifier: 155689
Keywords: Workplace · Toxicology · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Arbeidshygiene · Beroepshygiene · Arbeidshygienische maatregelen · Bacterien · Microorganismen

Abstract

Artikel besteed aandacht aan een door een samenwerkingsverband van TNO en de Universiteit van Utrecht verbeterde analysemethode en meetprotocol voor endotoxinen. Vakmedia