Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gecombineerde blootstelling en het model van arbeidsbelasting

Author: Dormolen, M. van · Kompier, M.A.J. · Dijk, F.J.H. van · Hertog, C.A.W.M. · Fortuin, R.
Type:article
Date:1990
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Source:Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg, 1, 68, 19-25
Identifier: 438951
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Modellenonderzoek · Arbeidsbelasting · Invloed van gecombineerde blootstelling · Fysische verschijnselen · Fysische factoren · Arbeid

Abstract

In toenemende mate wordt blootstelling aan meerdere belastende factoren opgenomen in onderzoek naar arbeidsbelasting. Een aantal belangrijke concepten, modellen en methoden van analyse die hierbij een rol spelen, worden besproken. Aan de hand van een literatuuronderzoek worden de gepresenteerde gezichtspunten vergeleken met de huidige onderzoekspraktijk. Hierbij wordt getracht de onderzoeksresultaten te plaatsen binnen een aangepaste versie van het klassieke belasting-belastbaarheidsmodel. Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat het belangrijke begrip interactie vaak op slordige wijze gehanteerd wordt. Veelal beperken onderzoekers zich tot het zoeken naar synergistische effecten van interactie. Opvattingen die verwerkt zijn in het gepresenteerde model voor arbeidsbelasting worden slechts weinig teruggevonden in de onderzoekspraktijk. Combination of stressors in working situations and a general model of workload.