Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Onderzoek in MKB kleine bedrijven toont aan : kleine werkgevers lopen nog niet warm voor beweging

Author: Urlings, I. · Proper, K. · Hildebrandt, V. · Borne, I. van den · Lechner, L.
Type:article
Date:2001
Source:Arbeidsomstandigheden, 1, 77, 42-43, 45
Identifier: 276589
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Voorlichting · Midden-en kleinbedrijf · Fietsen · Rijwielindustrie · Arbodiensten

Abstract

Veel grote bedrijven bieden hun werknemers faciliteiten om tijdens en na het werk te bewegen. Ook in het MKB groeit het besef dat lichaamsbeweging van belang is. Toch komt de facilitering daarvan in de sector maar mondjesmaat van de grond. In samenwerking met het Centrum Gezondheidsbevordering op de Werkplek onderzocht TNO Arbeid de behoeftes en belemmeringen. Werknemers, werkgevers en arbodiensten over bewegingsstimulering in het MKB.