Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Lerende en innovatieve organisaties: een organisatiemodel met praktijkvoorbeelden

Author: Torre, W. van der · Verbiest, S.E. · Preenen, P.T.Y. · Tooren, M. van den · Bergh, R. van den · Koopmans, L.
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 871726
Report number: TNO 2019 R11735
Keywords: Organisaties · Leren · Werknemers · Modellen · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Met deze rapportage willen we concreet handen en voeten geven aan leven lang ontwikkelen (en dan met name informeel leren) en tegelijkertijd bijdragen aan het creëren van innovatieve organisaties waarbij alle medewerkers betrokken zijn bij vernieuwing en verbetering. Daarvoor ontwikkelen we een integraal model op basis van relevante inzichten en theorieën over infor-meel leren, lerende organisaties, sociale innovatie (sociotechniek) en intrapreneurship (onder-nemend werknemerschap). Vervolgens zullen we dat model illustreren met enkele concrete voorbeelden uit de praktijk. Het doel is om werkgevers en werknemers concrete handvatten te geven om het lerend en innovatief vermogen van hun organisatie te versterken.