Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Van Arbeid en gezondheid naar duurzame inzetbaarheid? Werkgevers op de barricaden!!

Author: Houtman, I.L.D.
Type:lecture
Date:2012
Publisher: Kroon op het Werk ; Ser
Place: Den Haag
Identifier: 460979
Keywords: Workplace · Arbeid · Duurzame inzetbaarheid · Werknemers · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Presentatie Duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Hoe? Zo! 19 juni. Op 19 juni kwamen ondernemers, werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers samen bij de SER om te praten over de praktijk van duurzame inzetbaarheid. Het belang van duurzame inzetbaarheid wordt inmiddels door nagenoeg iedereen onderkend. Initiatieven om inzetbaarheid te versterken zijn dan ook talrijk. Toch levert dit nog niet altijd het gewenste resultaat op. Er zijn verschillende obstakels die partijen weerhouden van een duurzame, gezonde en productieve toekomst. Hoe kunnen deze overwonnen worden? Deze conferentie bood deelnemers de kans te debatteren over de vraag hoe duurzame inzetbaarheid op de werkvloer werkelijkheid kan worden. Wat zijn de ‘best practices’? En wat vraagt aandacht? Lang, gezond en productief. “‘Iedereen langer, gezond en productief aan het werk.’ Een bijzonder effectief zinnetje, geen woord te veel of te weinig,” zo opende SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan zijn welkomstwoord. Rinnooy Kan nam het publiek mee in de ontleding van de zin die de meesten zo vertrouwd in de oren klinkt. Niet alleen moeten alle deelnemers op de arbeidsmarkt worden betrokken, zij moeten ook in staat zijn, zowel geestelijk als lichamelijk, om lang en gemotiveerd aan de slag te blijven. Op latere leeftijd werken zal aantrekkelijker en vanzelfsprekender worden, dat is de verwachting voor de volgende generaties. Innovatie en ontwikkeling hebben daarin een belangrijke rol, volgens Rinnooy Kan. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om goede maatregelen te implementeren. Het is dan ook nuttig met elkaar in gesprek te gaan op conferenties als deze. De barricaden op! Eén van de aanleidingen voor de conferentie was een TNO/SEO-onderzoek, gefinancierd door ZonMw, naar de drempels die werkgevers en werknemers ervaren bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Irene Houtman (TNO) overhandigde twee exemplaren van het rapport aan Alexander Rinnooy Kan en aan Linda Horn (ZonMw), maar niet voordat zij de onderzoeksresultaten kort had geschetst. Het bewustzijn dat langer zal moeten worden doorgewerkt, dringt sinds enkele jaren sterk door onder zowel werknemers als werkgevers. Er worden dan ook verschillende maatregelen genomen om inzetbaarheid te versterken. Dit wordt niet alleen gedaan uit financiële overwegingen als kostenvermindering of opgelegde verplichtingen als certificering, maar ook uit de intrinsieke motivatie dat goed voor het personeel moet worden gezorgd. Toch zijn er ook organisaties waarin nog weinig aandacht is voor duurzame inzetbaarheid. De belangrijkste reden hiervoor is dat weinig urgentie wordt ervaren, bijvoorbeeld vanwege laag verzuim. Ook kan de bedrijfscultuur een obstakel vormen, evenals een gebrek aan informatie en kennis. Houtman ziet vooral kansen tot verbetering in het opbouwen van netwerken binnen sectoren, regio’s of bedrijven. Aan het houden van toezicht op het uitvoeren van maatregelen zou volgens Houtman ook behoefte zijn.