Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Oude jongen, ik kan je niet langer voor dat geld gebruiken

Author: Willems, J.H.B.M. · Smulders, P.G.W.
Type:article
Date:1991
Source:Maandblad voor arbeidsomstandigheden, 9, 67, 540-543
Identifier: 779303
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en gezondheid · Nederland · Ouderen · Beroepsbevolking · Welzijn

Abstract

De laatste jaren is in toenemende mate belangstelling ontstaan voor de 'vergrijzingsproblematiek'. Ook de gezondheidkundige consequenties van een ouder wordend Nederland krijgen veel aandacht. Van overheidszijde wordt gesteld dat veroudering gepaard moet gaan met gericht beleid. Enerzijds ter preventie van te verwachten gezondheidsproblemen, anderzijds om het in sociaalmaatschappelijk opzicht zo optimaal mogelijk geintegreerd houden van de ouderen.