Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Resultaten van experimenten met het actieprogramma Vitaal Vakmanschap omkeren van motivatieveroudering

Publication files not online:

Author: Sanders, J.
Type:bookPart
Date:2017
Publisher: CAOP
Place: Den Haag
Source:Uijlenbroek, J., Staat van de ambtelijke dienst. De motiverende overheid anno 2017, 95-112
Identifier: 867489
ISBN: 9789490171179
Keywords: Werknemers · Ambtenaren · Vergrijzing · Overheid · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

De Nederlandse beroepsbevolking wordt gemiddeld steeds ouder en verlaat op steeds hogere leeftijd het arbeidsproces. Dat geldt ook voor ambtenaren. De gemiddelde leeftijd van werknemers in het openbaar bestuur is in de periode 2004-2014 opgelopen van 41,6 tot ruim 44,6 jaar (CBS, 2016). Die vergrijzing zet druk op ons sociale stelsel en heeft er onder andere al toe geleid dat de AOW-leeftijd in Nederland is verhoogd en dat vervroegde uittrederoutes zijn afgesloten. Oók voor ambtenaren. Langer gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk blijven, is dus vereist.