Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Maak werk van wandelen

Author: Hendriksen, I.J.M. · Thé, K.H. · Ribbens, M.
Type:article
Date:2008
Source:Arbo, 3, 6, 33
Identifier: 278209
Keywords: Health · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Leefomgeving en gezondheid · Lifestyle · Lichaamsbeweging · Wandelen · Lunchpauze · Bedrijfsfitness · Gedrag · Gezondheidsvoorlichting

Abstract

Meer dan de helft van de beroepsbevolking voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen: minimaal 30 minuten per dag op ten minste 5 dagen per week matig intensief bewegen. Bovendien brengen de meeste werknemers het grootste deel van hun werkdag zittend achter hun computer door. Te weinig beweging verhoogt het risico op tal van chronische ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten. Bovendien lijkt inactiviteit geassocieerd met een hoger ziekteverzuim en een lagere productiviteit. Het stimuleren van bewegen is daarom belangrijk. In dit artikel wordt ingegaan op één vorm van bewegingsstimulering: het lunchwandelen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat wandelen tijdens de lunch voor werkgevers en werknemers aantrekkelijk is omdat het in elke werkdag past en weinig geld en moeite kost. Aanjagers, (bijna) fulltime werknemers die bekend zijn in de organisatie en zeer enthousiast over lunchwandelen, kunnen collega’s stimuleren om ook mee te gaan. Door regelmatig activiteiten te organiseren rondom het wandelen kan de aandacht voor deze vorm van bewegen vastgehouden worden. In het artikel worden twee websites genoemd waarop een handleiding en promotiemateriaal voor bedrijven beschikbaar zijn om lunchwandelen makkelijk en succesvol in te kunnen voeren. Vakmedia