Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Voer ter overdenking

Publication files not online:

Author: Wijn, J.F. de
Type:article
Date:1979
Institution: Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO
Source:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 40, 123, 1721-1724
Identifier: 31593
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

Abstract

Uit de voordrachten gehouden op 4-6 Oktober 1979 te Maastricht.