Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

ICT en het management van arbeidsrelaties : over wens en werkelijkheid rondom e-HRM

Publication files not online:

Author: Ruel, H.J.M. · Leede, J. de · Looise, J.C.
Type:bookPart
Date:2003
Publisher: Reed Business Information
Place: Den Haag
Source:Ester, P.Fouarge, D.Kerkhofs, M.Roman, A., ICT, arbeid en organisatie, 129-146
Identifier: 277033
ISBN: 90-5901-231-3
Keywords: Veilig en Gezond Werken · Internet · Literatuuronderzoek · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Communicatiemedia · Human resources management en development · HRM · HRD · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Managementmethoden

Abstract

Dit hoofdstuk uit het boek 'ICT, arbeid en organisatie' gaat in op de relatie tussen ICT en het management van arbeidsrelaties. Doel van dit hoofdstuk is te beschrijven hoe ICT en het management van arbeidsrelaties binnen organisaties zich tot elkaar verhouden. Daarbij gaat het om de confrontatie tussen het ideaalbeeld, zoals dat uit (normatieve) literatuur over e-HRM naar voren komt, en een eerste beschrijving van de empirie over de wijze van toepassing in de praktijk.