Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Eindadvies basisbedragen SDE+ 2016

Attachments

Author: Lensink, S.M. · Zuijlen, C.L. va.
Type:report
Date:2015
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 104 p.
Identifier: 823388
Report number: ECN-E--15-052

Abstract

Het ministerie van Economische Zaken heeft advies gevraagd aan ECN en DNV GL over de basisbedragen voor de SDE+ 2016. Dit rapport betreft het Eindadvies over de geadviseerde basisbedragen die tot stand zijn gekomen na consultatie van marktpartijen. Voor geothermie is het advies geschreven door ECN, DNV GL en TNO.