Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Co-start vergroot succes van innovatieprojecten

Author: Berg, C. van den
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 446076
Keywords: Research · collaboration · Information Society · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

TNO werkt in veel van haar onderzoeks- en adviesprojecten vanuit een denkkader genaamd 'Co-star(*)'. De 'star' (of asterisk*) is te vervangen door verschillende werkwoorden, zodat je Co-Creatie, Co-Design, Co-Productie, Co-Constructie, Co-Development, Co-Learning en dergelijke krijgt. Co-S tar staat voor open innovatie, voor samenwerken en voor participatie. En voor het realiseren van resultaten. In essentie geloven we namelijk dat innovatie- en veranderingsprojecten, maar ook 'staande' processen in organisaties in veel gevallen baat hebben bij een 'open' inrichting, bij een cultuur van vertrouwen en bij het betrekken van medewerkers, klanten en partners. Het leidt tot meer responsieve organisaties. In ons dagelijks werk ervaren we dat deze wijze van opereren niet alleen meer draagvlak, maar ook meer kwaliteit oplevert. In dit whitepaper beschrijven we de achtergronden van de Co-star(*) filosofie en beschrijven