Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bescherming tegen insectenbeten : zijn er nieuwe ontwikkelingen?

Attachments

Author: Simons, M.
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Source:Nederlands militair geneeskundig tijdschrift, 4, 60, 132 - 149
Identifier: 17461
Keywords: Clothing Defence · Insects · Protection · Military · DEET · Repellants · Picaridine · Permethrine

Abstract

Internationaal geaccepteerde maatregelen om militair personeel te beschermen tegen ziekten, die door insecten worden overgebracht, zijn het gebruik van DEET op de onbedekte huid in combinatie met permethrinegenmpregneerde kleding en klamboes. Hoewel deze combinatie in de meeste gevallen effectief is en geen gezondheidsrisicoÆs oplevert bij normaal gebruik, kunnen zich bij het gebruik door militairen in extreme omstandigheden een aantal problemen voordoen, die het preventieve effect nadelig bennvloeden. Ervaringen van de US Army wijzen op onvoldoende compliantie van het personeel, onvoldoende vaardigheid om zelf kleding te impregneren en korter effect van DEET bij overmatig zweten. Zorgen voor de toekomst betreffen resistentie van insecten tegen permethrine. Er werd onderzocht welke alternatieven of maatregelen kansrijk zijn om de compliantie van militair personeel en/of de effectiviteit van de preventieve maatregelen ook in de toekomst te garanderen. Picaridine is een kansrijke vervanger van DEET. De effectiviteit van permethrine zou verhoogd kunnen worden door uniformen in de fabriek te laten impregneren. Met het oog op mogelijke toekomstige resistentieproblemen, zou men onderzoek naar alternatieven, zoals allomonen, moeten stimuleren. Door de inferieure effectiviteit t.o.v. DEET, picaridine of permethrine, komt geen van de plantaardige repellents in aanmerking als alternatief voor de huidige beschermingsmaatregelen binnen het militaire bedrijf.