Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Richtlijn Hartafwijkingen: Preventie, (vroeg)signalering en begeleiding bij aangeboren en verworven hartafwijkingen, hartritmestoornissen en hart- en vaatziekten

Author: Deurloo, J.A. · Heerdink, N.
Type:report
Date:2017
Publisher: Jeugdartsen Nederland (AJN) ; TNO
Place: Utrecht ; Leiden
Identifier: 787467
Keywords: Health · Hartafwijkingen · Hart- en vaatziekten · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Signalering · Preventie · Kinderen · Ouders · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Deze JGZ-richtlijn helpt JGZ-professionals* in hun handelen tijdens contacten met individuele kinderen en/of jongeren van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. De richtlijn bestaat uit delen van de richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen uit 2005. In deze JGZ-richtlijn wordt ingegaan op de werking van het hart, voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing voor medische en psychosociale problemen. Specifieke onderwerpen die in de richtlijn worden behandeld zijn: aangeboren en verworven hartafwijkingen, hartritmestoornissen en hart- en vaatziekten.