Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Zijn persbureaus te verslaan?

Attachments

Author: Rutten, P. · Slot, M. · Schoonhoven, B. van · Koops, O.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 444814
Report number: 35564
Keywords: Informatics · Society · SP2 - Strategy & Policy 2 · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

De toekomst van de persbureaus is veel minder vanzelfsprekend dan lange tijd werd aangenomen. De structuur van het medialandschap is veranderd, net als de onderlinge verhoudingen tussen de spelers in het veld. Veel meer dan voorheen gelden bedrijfseconomische argumenten in de investeringsafwegingen van dagbladen, omroepen en andere mediaspelers. De stagnerende nieuwsmarkt leidt tot kostenreducties bij nieuwsmedia. Persbureaus moeten daarom nu meer dan vroeger op het scherpst van de snede opereren om aan de inhoudelijke en financiële eisen van hun klanten te voldoen. Dit rapport analyseert de huidige situatie in Nederland, zoomt in op drie buitenlandse persbureaus en verkent de toekomst van het Nederlandse nieuwswezen. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.