Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Disability assessments: effects of response mode and experience

Publication files not online:

Author: Kerstholt, J.H. · Boer, W.E.L. de · Jansen, N.J.M.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Defensie en Veiligheid TNO Kwaliteit van Leven
Source:Disability & Rehabilitation, 28, 111-115
Identifier: 13379
doi: doi:10.1080/09638280500163794
Keywords: Psychology · Disability assessments · Experience · Response mode · Disability · Experience · Functional Assessment · Medical Practice · Motivation · Physician Attitude · Work Resumption · Adult · Decision Making · Disability Evaluation · Disabled Persons · Health Behavior · Risk Factors · Disabilities · Handicapped · Arbeidsgeschiktheid · Gedrag · Beeldvorming · Ervaring · Artsen · Verzekeringsneeskundigen

Abstract

Vergeleken met mannelijke verzekeringsartsen beoordelen vrouwelijke verzekeringsartsen een specifieke client strenger en waren zij niet gevoelig voor de manier waarop een oordeel moest worden gegeven. Vrouwelijke verzekeringsartsen maken waarschijnlijk meer gebruik van nonverbale informatie.