Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Effect gebaseerd optreden en sturen met impact : TNO Programma Veilige Maatschappij

Author: Broek, J. van den · Vliet, H. van · Graaf, B. de · Trijp, S. van
Type:report
Date:2012
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Identifier: 446277
Keywords: Safety · Safety · Police · Sociology · Emergencies · Defence, Safety and Security · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations PCS - Perceptual and Cognitive Systems · BBS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Vanuit het TNO Programma Veilige Maatschappij is dit jaar een verkenning uitgevoerd naar de manier waarop TNO met haar toepassingsgericht sociaalwetenschappelijk en technisch onderzoek kan bijdragen aan het realiseren van de innovatie- en ontwikkelagenda van de politieorganisatie. Met dit initiatief willen we nadrukkelijk aansluiten bij de visie- en agendavorming van innovatiepartners waaronder de politieacademie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de verkenning heeft TNO bestuurlijke drukte en informatiemanagement als thema genomen. De achtergrond van deze keuze is dat TNO een bijdrage wil leveren aan twee belangrijke ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling is het meer blauw op straat initiatief van de minister van Veiligheid en Justitie om de administratieve lasten van de politie te verminderen en zodoende de tijd die beschikbaar komt voor het échte politiewerk te vergroten. Hierdoor kan de politie meer de straat op en doeltreffender werken aan de veiligheid in onze samenleving. De tweede ontwikkeling is het politieke besluit om te komen tot een nationale politie. Mede dankzij dit besluit groeit het belang van een landelijk informatie- en intelligence proces waarmee betrouwbaar en efficiënt gebruik gemaakt kan worden van beschikbare informatie en inzichten. De verkenning is gestart vanuit de vraag: wat zijn goede innovaties? Of preciezer: aan welke voorwaarden moeten innovaties (vooral op gebied van informatiemanagement) voldoen en, zeker niet onbelangrijk, hoe voorkom je dat bij toekomstige innovatietrajecten bestuurlijke drukte onbewust, als het paard van Troje, wordt binnen gehaald? Als antwoord op deze vraag introduceren we twee concepten, namelijk “Effect-gebaseerd optreden” en “Innovaties laten landen”, die volgens ons hiervoor randvoorwaardelijk zijn. In dit document lichten we deze concepten kort toe, waarna we drie concrete casussen voorstellen die mogelijk in 2012 in het vraag-gestuurde onderzoek kunnen worden opgenomen. Het gezamenlijke doel van deze drie voorstellen is het verder vergroten van de effectiviteit van de politie.