Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Opvolging activiteiten gericht op verzuimreductie bij politie

Author: Houtman, I.L.D. · Huijs, J.J.J.M. · Vroome, E.M.M. de
Type:report
Date:2018
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 788739
Report number: TNO 2018 R10302
Keywords: Workplace · Politie · Ziekteverzuim · Verzuim · Aanpak · Healthy for Life · Healthy Living · Life Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die in de brief van Minister Opstelten van 6 november 2014 zijn opgenomen ten aanzien van verzuim? Deze toezeg-gingen zijn: (evaluatie van) oprichting en activiteiten van de taskforce; implementatie van het verzuimvolgsysteem; › coachen van leidinggevenden door arbeidsdeskundigen; oprichting kennis- en expertisecentrum inclusief UWV. Hoe wordt binnen de Nationale Politie verzuim gemeten in vergelijking met CBS-registratie? Welk advies kan worden gegeven over een realistische daling binnen 2 en 5 jaar qua verzuimcijfers (rekening houdend met de situatie binnen de politie en in vergelijking met soortgelijke branches)?