Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het bedrijfsbelang van gezonde leefgewoonten : visie op onderzoek naar de gezondheid, fitheid en voedingstoestand van het krijgsmachtpersoneel

Publication files not online:

Author: Stasse-Wolthuis, M. · Brussaard, J.H. · Bertina, F.M. · Helmhout, P.H. · Jansen, M.C.J.F.
Type:article
Date:2002
Source:Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, 55, 108-112
Identifier: 87971
Keywords: Health · Physiological Sciences · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · GVO · Leger · Krijgsmacht · Voeding · Voedingshygiene · Voedingsleer

Abstract

In opdracht van het Ministerie van Defensie voert TNO Voeding onderzoek uit met als doel het bevorderen van de gezondheid, fitheid en voedingstoestand van het krijgsmachtpersoneel. Het onderzoeksprogramma wordt vastgesteld in overleg met de Programmacommissie Voeding & Gezondheid, waarin de drie krijgsmachtonderdelen Koninklijke Landmacht (KL), Koninklijke Luchtmacht (Klu) en Koninklijke Marine (KM) zijn vertegenwoordigd. Het onderzoek kent twee hoofdlijnen: 1) gezondheid, fitheid en voedingstoestand van het krijgsmachtpersoneel en 2) voedingsmiddelen. De bevindingen van deze inventarisatie zijn beschreven in een TNO-rapport verschenen in januari 2001. In dit artikel worden de bevindingen beschreven.