Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Beweegmomentjes in het werk maken zittend werk dynamischer

Author: Commissaris, D. · Hitters, K. · Korte, E. de · Mol, P.J.
Type:article
Date:2012
Source:Arbo Magazine, 6, 18-19
Identifier: 461729
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Het inlassen van ?Beweegmomentjes in het werk? is een nieuw advies voor mensen die zittend werk verrichten. Dit advies is gebaseerd op recent onderzoek en loopt vooruit op een algemene norm over zittend werk. TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) maakten een instrument dat de bewustwording van het probleem stimuleert én oplossingen aandraagt. Vakmedia