Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Publieke Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer en rol van MRA-E en G4

Author: Huygen, A.E.H. · Maas, N. · Djafari, S. · Woestenburg, A.K. · Laarakkers, J.A.W. · Smokers, R.T.M.
Type:report
Date:2018
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 828127
Report number: TNO 2018 R10769
Keywords: Traffic · Infrastructures · Information Society

Abstract

Vanaf 2009 is elektrisch vervoer door de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gestimuleerd om de luchtkwaliteit in met name stedelijke gebieden te verbeteren en om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit gebeurde onder andere door het realiseren van publieke laadpunten. Het kabinet heeft in 2017 uitgesproken dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte voertuigen emissieloos moeten zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dit betekent dat het aantal elektrische voertuigen de komende jaren een enorme groei zal doormaken. Elektrische laadinfrastructuur is noodzakelijk om deze groei mogelijk te maken. Sommige scenario’s gaan uit van een vertienvoudiging van het aantal publieke laadpunten. De overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht werken op het gebied van elektrisch vervoer vanaf 2012 samen in het project MRA-elektrisch (MRA-E). Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (G4) en MRA-E stemmen onderling aanpak en projecten af. Gezamenlijk hebben zij TNO gevraagd bij het ontwikkelen van beleidsopties en de rol voor decentrale overheden bij de realisatie van publieke laadinfrastructuur. Basis van dit rapport vormen de werksessies met MRA-E en G4 en interviews en een dialoogsessie met stakeholders.