Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Anamnese tijdens gehooronderzoek bij de uitvoering van een gehoorbeschermingsprogramma; Analyse van faktoren uit de gehoor- en lawaai-anamnese die verband houden met de gehoorscherpte

Author: Rövekamp, A.J.M. · Passchier-Vermeer, W
Type:report
Date:1988
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 268506
Report number: 88045
Keywords: Acoustics and Audiology · gehoorbescherming · lawaai · noise annoyance · noise injury · hearing loss · Hearing protection