Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Blijf van ons dak af! Veertiende Nationale Dakendag verruimt domein dakbedekker

Publication files not online:

Author: Geurts, C.P.W.
Type:article
Date:2011
Source:Dakenraad, December, 105, 18, 39-43
Identifier: 453208
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Er werden op de veertiende Nationale Dakendag enkele pittige discussies gevoerd over het domein van de dakbedekker: de toenemende belangstelling voor energieproducerende daken en de onstuitbare opkomst van groene daken zet de traditionele rol van de dakbedekker onder druk. Wordt de dakbedekker straks alleen nog ingehuurd door de fabrikant van zonne-energiesystemen die het totale dak heeft aangenomen? Nee, mits de dakbedekker zijn blik verruimt. Daarnaast was er tijdens het congres aandacht voor duurzame dakoplossingen, vloeibare dakbedekkingen en nog veel meer