Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De arbeidsgehandicaptentoets in de praktijk

Author: Vinke, H. · Besseling, J.J.M.
Type:article
Date:2001
Institution: TNO Arbeid
Source:TBV: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 1, 9, 2-6
Identifier: 142100
doi: doi:10.1007/BF03073624
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschikten · Nederland · Wet REA · Arbodiensten · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsongeschiktheid

Abstract

In het kader van de Wet Rea is de arbeidsgehandicaptentoets ontwikkeld. Met dit in het Arbeidsgehandicaptenbesluit omschreven instrument kan worden vastgesteld of iemand arbeidsgehandicapt is. In dit artikel wordt nagegaan op welke wijze de uitvoeringsinstellingen en Arbodiensten invulling geven aan de arbeidsgehandicaptentoets en het Arbeidsgehandicaptenbesluit. De toets blijkt op een aantal punten niet aan de gestelde verwachtingen te voldoen. Door de veelheid aan criteria wat betreft de vaststelling van de arbeidshandicap is er slechts een gering onderscheidend vermogen. Daarnaast bevat het Arbeidsgehandicaptenbesluit geen duidelijke richtlijnen met betrekking tot de verantwoordelijkheidsverdeling tussen betrokken partijen (werkgever, Arbodienst, uvi). Aanpassing van dit besluit verdient dan ook overweging.