Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werk maken van diversiteit: tien tips

Attachments

Author: Ven, C. van de · Groot, M.C. de · Vries, S. de
Type:article
Date:2004
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Management Executive, juli/aug, 1-13
Identifier: 277122
Keywords: Workplace Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Vrouwenarbeid · Bedrijfscultuur · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Arbeid door migranten · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Case studies

Abstract

De Nederlandse beroepsbevolking wordt steeds diverser van samenstelling. Vergrijzing, de multiculturele samenleving, het steeds internationaler opererende bedrijfsleven en allerlei wetgeving omtrent arbeid en zorg, het afbouwen van de WAO en afschaffing van VUT- en prepensioenregelingen leiden tot een ander aanbod van werknemers op de arbeidsmarkt. Vroeger was er vooral sprake van blanke, mannelijke kostwinners. Organisaties hebben nu te maken met een diversiteit aan werknemers en een bijbehorende diversiteit aan talenten, wensen en behoeften. Ook de afzetmarkt van organisaties wordt steeds diverser. Het beste halen uit alle medewerkers, rekening houdend met hun verschillen en overeenkomsten, om zodoende te blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant, is dé uitdaging voor organisaties van nu. In dit artikel worden praktische tips gegeven om om te gaan met diversiteitsbeleid. Eerst wordt daar een definitie van gegeven. Daarna wordt ingegaan op de voordelen van een divers personeelsbestand en de positieve effecten van diversiteitsbeleid voor organisaties. In het artikel wordt vooral ingegaan op de culturele aspecten van omgaan met diversiteit.