Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Position paper TNO voor het rondetafelgesprek over veiligheid betonnen breedplaatvloeren, op 31 mei 2018

Author: Dieteren, G.G.A.
Type:report
Date:2018
Publisher: TNO
Source:Mei
Identifier: 850551
Keywords: Architecture and Building · Buildings and Infrastructures · 2015 Urbanisation

Abstract

Betonnen breedplaatvloeren zijn oorspronkelijk ontworpen om krachten over te dragen van wand naar wand in één richting. Bij het uitbreiden van het toepassingsgebied naar afdracht in twee richtingen ontstaan er trekkrachten in de breedplaten welke moeten worden overgedragen ter plaatse van de naden tussen de breedplaten. Hierbij zijn niet alle voor de krachtswerking kritische ontwerpaspecten (bezwijkmechanismen) onderkend. Door het achterwege blijven van zichtbare schade / falen is lange tijd in de praktijk dit niet onderkend. In deze position paper wordt in de analyse aangegeven hoe deze situatie naar de mening van TNO is ontstaan en wordt vervolgens toegelicht hoe het ontstane probleem kan worden beoordeeld en hoe herhaling in de toekomst kan worden voorkomen