Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Alert op de toekomst: het nieuwe melden: toekomstvisie alerteringen

Attachments

Author: Vliet, P.J. van · Bonte, H. · Ende, B. van den · Vries, A. de
Type:book
Date:2018
Publisher: TNO
Place: Den Haag
Identifier: 788005
Keywords: Safety · Urban Mobility & Environment Human & Operational Modelling 2014 Resilient Organisations · SBA - Strategic Business Analysis HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De toekomstvisie in dit boekje helpt bij de beantwoording van deze vragen en is daarmee een hulpmiddel voor verdere gedachte- en beleidsvorming. Deze visie is mede gebaseerd op toekomstige leefwerelden en gesprekken met betrokkenen uit het veld en met de Werkgroep Alertering bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie. Van oudsher is de verantwoordelijkheid voor alerteringen bij de overheid belegd. Het meest bekend is misschien wel NL-Alert. Een waarschuwingsbericht bij een ramp komt via NL-Alert op onze mobiele telefoons binnen. Vermissingen komen breeduit in het nieuws en zijn nagenoeg live te volgen in de media. Via e-mail en de app zet Burgernet opsporingsberichten uit binnen een afgebakend gebied.