Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Sociale Media, Burgerparticipatie en Sociale Veiligheid: de rode draad

Author: Broek, J. van den · Vries, A. de · Huis in 't Veld, M. · Son, R. van
Type:report
Date:2012
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Identifier: 446337
Keywords: Safety · Social media · Safety · Police · Sociology · Emergencies · Defence, Safety and Security · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BBS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Incidenten, rampen, noodsituaties, crises hebben altijd impact op burgers. De fysieke en sociale veiligheid van burgers is dan direct in het geding. Maar burgers zijn niet alleen slachtoffer, zij kunnen ook zichzelf of anderen helpen en redden. Daarnaast spelen burgers een belangrijke rol bij het voorkomen of vroegtijdig signaleren van (potentiële) gevaren. Bij deze gebeurtenissen, die een levensbedreigend karakter hebben, is zelfredzaamheid en inzicht in het handelingsperspectief dan ook essentieel. Burgers kunnen ook bijdragen aan sociale veiligheid door de effectiviteit van het optreden van officiële instanties te vergroten, bijvoorbeeld door ‘ogen en oren’ te zijn van de hulpverleners en bij te aan snellere beschikbaarheid van betere informatie. Professionele veiligheidsorganisaties, zoals de politie, maar ook gemeenten, openbaar vervoer organisaties en organisatoren van evenementen, zien in sociale media een middel om burgers actief te betrekken bij de zorg voor meer sociale veiligheid. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe ver zijn organisaties met het gebruik van sociale media? Hangt dit bijvoorbeeld af van enkele enthousiastelingen of is het al helemaal in het beleid opgenomen? In dit white paper doen we verslag van onze verkenningstocht: we proberen het klimaat te beschrijven en schetsen de ontwikkelingen.