Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Toegankelijkheid van applicaties en content op internet voor consumenten

Author: Nooren, P.A.
Type:report
Date:2013
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 511739
Keywords: Informatics · Accessability · Internet · Applications · Content · Communication & Information · MNS - Media & Network Services · TS - Technical Sciences

Abstract

Het principe dat consumenten toegang moeten hebben tot hun eigen keuze aan applicaties en content op internet is al jaren gevestigd. Tegelijkertijd ontstaat regelmatig discussie over de vraag hoe die toegankelijkheid in de praktijk moet worden gewaarborgd en of hij al dan niet wordt belemmerd. Dit whitepaper analyseert het geconvergeerde media-internet-telecom speelveld en verkent welke onderdelen en mechanismen de toegankelijkheid van applicaties en content voor consumenten beïnvloeden. Het beeld wordt opgebouwd aan de hand van een aantal cases waarin discussie was over toegankelijkheid: mobiele VoIP en videoconferencing, kijken naar streaming video en zoeken naar en via prijsvergelijkingsdiensten. De analyse van de cases gebeurt volgens het TNO ontwikkelde DAMIAN-model, dat zich richt op het creëren van een objectieve, gedeelde basis voor discussies over beleid en regelgeving in het geconvergeerde waardeweb. De cases laten zien dat de toegankelijkheid van applicaties en content voor consumenten wordt beïnvloed door factoren die verspreid liggen over het waardeweb, variërend van zichtbaarheid in zoekresultaten, acceptatie van apps in app stores en interoperabiliteit tussen diensten tot doorgifte van diensten over netwerken en de technologieën ondersteund in devices. Consumenten hebben vaak meerdere routes om bij diensten en content uit te komen. Tegelijkertijd betekent dat niet dat de consument altijd bij de applicaties en content van zijn keuze kan komen op de manier die hij graag wil. De analyse in dit paper laat zien dat een aantal voor de discussie cruciale inzichten alleen ontstaan bij een integrale benadering van het media-telecom-internet waardeweb. Die integrale benadering is relevant voor alle stakeholders in het waardeweb: marktpartijen zoals online dienstaanbieders, omroepen, ISP’s en device makers; ministeries en toezichthouders en uiteraard ook de consument.