Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Richtlijnen Jeugdgezondheidszorgrichtlijn 'Huidafwijkingen'

Publication files not online:

Author: Deurloo, J.A. · Gameren-Oosterom, H.B.M. van · Kamphuis, M.
Type:article
Date:2012
Source:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 156, A5445
Identifier: 465715
Keywords: Health · adolescent · child · dermatology · ethnic group · female · human · infant · male · Netherlands · newborn · pediatrics · practice guideline · preschool child · review · skin disease · standard · Adolescent · Child · Child, Preschool · Dermatology · Ethnic Groups · Female · Humans · Infant · Infant, Newborn · Male · Netherlands · Pediatrics · Practice Guidelines as Topic · Skin Diseases · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Huidafwijkingen komen frequent voor, ook in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Sommige huidafwijkingen ontstaan door een onderliggende ziekte, syndroom of kindermishandeling en het is daarom van groot belang deze vroegtijdig te signaleren. • Huidafwijkingen kunnen een grote psychosociale impact hebben op het kind en de ouder. Mede daarom is preventie, signalering, diagnostiek, behandeling, verwijzing, uniforme advisering en begeleiding van groot belang.• In de JGZ-richtlijn wordt ingegaan op voorlichting en advies, criteria voor verwijzen naar de eerste of tweede lijn en verzorging van de huid in het algemeen. Daarnaast wordt beschreven welke aandoeningen actief opgespoord moeten worden. • Ook is er aandacht voor specifieke aspecten van de donkere huid en etnische diversiteit en de impact van huidafwijkingen op het algemeen welzijn. • In de bijbehorende web-based tool zijn de bewijsvoering en meningen van deskundigen over meer dan 75 huidafwijkingen opgenomen, inclusief afbeeldingen en een beslisboom, om tot een behandelplan te komen.