Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Mobiliteit is meer dan wegen bouwen

Author: Vonk Noordegraaf, D.M. · Smokers, R.T.M. · Wilmink, I.R.
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Delft
Source:Mei, 1-6
Identifier: 765850
Keywords: Traffic · Mobility & Logistics · Urbanisation · Urban Mobility & Environment · SUMS - Sustainable Urban Mobility and Safety STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Mobiliteitsexperts verwachten een groei van het wegverkeer, gekoppeld aan de economische groei, waardoor het verlies van reistijd in 2021 toegenomen zal zijn met 38% ten opzichte van 20151. Sinds eind 2014 nemen de files immers weer toe en de treinen zijn met name in de spits op een aantal trajecten heel vol. Voor de middellange termijn voorspellen verschillende partijen dat Nederland vast komt te staan en steden onbereikbaar worden2, als we nietsdoen. De roep om meer investeringen in spoor en wegen klinkt luider3 en de aandacht voor maatregelen neemt toe4. Naar verwachting zal mobiliteit in het nieuwe regeerakkoord een van de thema’s (moeten) zijn, want nietsdoen is geen optie