Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Zilverdraden door het goud : inventarisatie van standpunten, literatuur en beleid inzake

Author: Ziekemeyer, M.
Type:book
Date:1993
Publisher: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA)
Place: Amsterdam
Identifier: 163852
Keywords: Workplace · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Oudere arbeidskrachten · Ouderenbeleid · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Nederland

Abstract

Deze publikatie geeft een inventarisatie van standpunten, literatuur en beleid inzake oudere werknemers. Ten eerste wordt een probleemschets gegeven met betrekking tot de vergrijzing van de beroepsbevolking. Vervolgens worden relaties gelegd tussen oudere werknemers en hun imago, de Arbowet, verzuim en opleidingsbereidheid. Daarna worden standpunten van de overheid, werkgevers, werknemers, ouderenorganisaties, beleidsinstanties en de bijdrage van het NIA weergegeven. Het laatste hoofdstuk gaat in op te nemen maatregelen en te voeren beleid voor oudere werknemers. In bijlagen zijn figuren opgenomen over de demografische druk, uitstroomroutes, arbeidsmarktparticipatie voor mannen van 55 tot en met 64 jaar, verzuimpercentages naar leeftijd en dienstjaren en van het aantal ongevallen naar leeftijd en geslacht.