Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Monitor veiligheid en vertrouwen

Author: Degen, A.J.G. · Huveneers, S.G. · Kooij, R.E.
Type:report
Date:2012
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 446078
Report number: R35601
Keywords: Safety · Information Society · Communication & Information Society · ISEC - Information Security SP2 - Strategy & Policy 2 PNS - Performance of Networks & Services · TS - Technical Sciences BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Doelstelling: Om meer inzicht te krijgen in de risico’s bij het gebruik van ICT-diensten en de relatie met het vertrouwen van consumenten en bedrijven, is besloten te werken aan een monitor ‘Vertrouwen in ICT’. Dit onderzoek heeft als doel de eerste noodzakelijke stap te zetten: het bouwen van een monitoringfundament om over langere periode het vertrouwen in ICT-diensten inzichtelijk te maken. Naast de ontwikkeling van een monitoring framework, heeft dit onderzoek ook als doel om inzicht te verkrijgen in het vertrouwen in e-Commerce. Met deze resultaten wordt duidelijk welke informatie nog mist om de monitor verder uit te breiden naar andere cases. Ook kunnen de eerste resultaten leiden tot speerpunten waar extra aandacht van de overheid wenselijk is.Doelstelling