Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bewegen bij volwassenen

Publication files not online:

Author: Hildebrandt, V.H. · Ooijendijk, W.T.M.
Type:bookPart
Date:2009
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
Place: Houten
Source:Baarveld, F.Backx, F.J.G.Voorn, T.B., Sportgeneeskunde
Identifier: 577046
ISBN: 9789031347957
Keywords: Movement · Sport · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Mortaliteit · Gezondheid · Werknemers · Ziekteverzuim

Abstract

voor de volwassen bevolking blijkt bewegen een belangrijke determinant van (on)gezondheid en vroegtijdig overlijden. Voldoende bewegen kan het beloop van tal van chronische ziekten gunstig beihvloeden. Daarnaast is bewegen een belangrijk middel om overgewicht te voorkomen of te beheersen. Voor werknemers geldt bovendien dat voldoende bewegen de inzetbaarheid en productiviteit bevordert. onvoldoende bewegen brengt dan ook een forse kostenpost met zich mee voor de gezondhei dszorg en ook voor het bedrijfsleven in termen van ziekteverzuim.