Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Elektrische en hybride voertuigen: een quick scan van de stand van zaken en trends

Author: Smokers, R.T.M. · Mourad, S. · Schmal, D. · Weijer, C.J.T. van de · Sloten, P. van · Hendriksen, P.
Type:report
Date:1997
Publisher: TNO
Place: Delft
Institution: TNO wegtransportmiddelen
Identifier: 363100
Report number: 97.OR.VM.025.1/RSM
Keywords: Traffic · elektrische voertuigen · hybride voertuigen

Abstract

Dit rapport is een met beperkte middelen en in korte tijd samengestelde samenvatting van informatie die bij TNO aanwezig is in de vorm van literatuur en de kennis en ervaring van medewerkers. In de beschrijving van concrete voertuigen, componenten of activiteiten is geen volledigheid nagestreefd. Wel is gepoogd om in grote lijnen een degelijk beeld te schetsen van de belangrijke ontwikkelingen en om deze aan de hand van zinvolle voorbeelden te illustreren. Overwogen wordt om dit rapport regelmatig te updaten.