Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werkdruk in de contract-catering

Author: Willemsen, M. · Gründemann, R.W.M.
Type:report
Date:1999
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 168580
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Enquetes · Psychische arbeidsbelasting · Horecabedrijven · Tijdelijke arbeidskrachten · Uitzendarbeidskrachten · Carriere · Loopbaan · Promotie · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Stress · Restaurants

Abstract

Dit onderzoek is in opdracht van de Horecabond FNV uitgevoerd door TNO Arbeid (voorheen NIA TNO). Het werd mede mogelijk gemaakt door het Bedrijfschap Horeca en Catering en het Ministerie van SZW. Het onderzoek heeft de volgende onderzoeksvragen: Hoe is het gesteld met de werkdruk in de contract-catering?; Welke aspecten van de werksituatie vormen de belangrijste oorzaken van de werkdruk in de contract-catering?; Hoe verhouden de uitkomsten van het huidige onderzoek zich tot de uitkomsten van het onderzoek van 1994? De eindconclusie is dat het werk zowel lichamelijk als psychisch (erg) zwaar is, al schijnen de werknemers in de contract-catering gemotiveerd te zijn hun werk te doen. Dit leidt ook tot klachten over de werkdruk. Het werk biedt verder onvoldoende perspectieven wat betreft de eigen ontwikkeling en doorstroommogelijkheden. Tenslotte lijkt het werk in vergelijking met 1994 zwaarder geworden, vooral wat betreft het werktempo.