Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Medische risico's en logistieke problemen van epidurale analgesie bij de baring

Author: Delden, P.G. van · Buitendijk, S.E.
Type:article
Date:2000
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 1, 25, 10-13
Identifier: 537852
Keywords: Health

Abstract

Tijdens epidurale analgesie dient de patient continu bewaakt te warden door een anesthesioloog of een gespecialiseerd verpleegkundige opdat complicaties tijdig gesignaleerd kunnen warden. Maar de organisatie van de anesthesiologische praktijk is niet berekend op een grate toename van de vraag naar deze service.