Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gespreksvoering met ouders en jeugdigen: verbinding tussen JGZ-richtlijnen

Author: Meije, D. · Graaf, I. de · Klein Velderman, M. · Wolff, M.S. de
Type:report
Date:2019
Publisher: Trimbos : TNO
Place: Utrecht ; Leiden
Identifier: 871891
Keywords: Gespreksvoering · Ouders · Jeugdigen · Jeugdgezondheidszorg

Abstract

Hiervoor zijn dertien JGZ-richtlijnen met psychosociale thema’s systematisch ‘gescreend’ op informatie, aanbevelingen of tips rondom gespreksvoering of communicatie. De informatie uit deze richtlijnen is vervolgens aangevuld met de uitkomsten van drie behoeftepeilingen onder ouders, jongeren en professionals. We hebben op basis van de documentenanalyse en de behoeftepeilingen 25 kernvaardigheden voor JGZ-professionals vastgesteld. De verwachting is dat de communicatie tussen professionals, jongeren en ouders verbetert wanneer professionals over deze kernvaardigheden beschikken. Een hulpmiddel voor het verkrijgen van deze vaardigheden is de Kaartenset voor gespreksvoering die in dit kader ontwikkeld is. Het is een set van honderd kaartjes met tips en aanbevelingen voor de professionals die onderverdeeld zijn in actie-, kennis-, advies- en reflectiekaarten.