Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Technostress reikt verder dan alleen technologie

Author: Kamsteeg-van Egmond, M. · Dam, L. van · Eerenbeemt, J. van den · Hermans, L. · Zwaan, L. van der
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 781488
Keywords: Workplace · Digitalisering · Stress · Technostress · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Vaak associeert men technostress met ‘frustratie met niet-werkende techniek’, ‘gedwongen werken met onbegrijpelijke software’ of ‘digitalisering’. Maar technostress is een veel breder en complexer fenomeen in onze samenleving en op onze werkvloeren geworden. En veel mensen realiseren zich niet dat de belangrijkste oorzaken van technostress zich onder de oppervlakte bevinden. In deze brochure beschrijven we technostress, leggen we de vinger op dieper liggende oorzaken van technostress en wijzen we de weg naar oplossingen. Zodat technologie ons niet (langer) beheerst, maar ons helpt.