Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Assessment of pollutant emissions with GTL as a drop in fuel for medium and heavy-duty vehicles, inland shipping and non-road machines - Final

Author: Verbeek, R.P.
Type:report
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 517385
Report number: TNO 2014 R10588
Keywords: Emission · Safe and Clean Mobility · Mobility · Operations Modelling · STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Effect van Shell GTL Fuel op de uitstoot van vrachtauto’s, binnenvaartschepen en mobiele machines Paraffinische dieselbrandstoffen als GTL Fuel staan bekend om hun gunstige invloed op de uitstoot van schadelijke emissies zoals NOx en fijnstof. TNO heeft in opdracht van Shell een groot aantal onafhankelijke publicaties en testrapporten verzameld en geëvalueerd, zodat de effecten van GTL Fuel afhankelijk van de motortechnologie en toepassing in beeld wordt gebracht. Het rapport geeft een overzicht van de beschikbare informatie, de kwantitatieve invloed van GTL Fuel op de emissies voor middelzware en zware vrachtauto’s, binnenvaartschepen en mobiele machines. Het rapport is opgesteld in de Engelse, Nederlandse en Duitse taal. Effect of Shell GTL Fuel on the emissions of heavy vehicles, inland ships and mobile machinery. Paraffinic diesel fuels, such as Shell GTL Fuel, are known for their positive influence on pollutant emissions such as NOx and particulates. TNO has collected and evaluated a large number of independent publications and test reports about GTL fuel, under contract of Shell. This is collected in a report, which evaluates the effects of GTL Fuel on the pollutant emissions depending on the engine technology and application. The report gives an overview of the available information and quantitative influence of GTL Fuel for medium heavy and heavy vehicles, inland ships and mobile machinery. The report is available in English, Dutch and German.