Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

The economic footprint of the Dutch Research and Technology Organization TNO

Author: Poliakov, E. · Hu, J.
Type:report
Date:2016
Publisher: TNO
series:
TNO Working paper series
Identifier: 537119
Keywords: Environment · Economic footprint · Research & Development · Closed input-output analysis · Environment & Sustainability · Urbanisation · Urban Mobility & Environment · SPO - Strategy & Policy · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De rol van onderzoeksinstituten in de maatschappij is om innovatieve producten, diensten en productieprocessen te ontwikkelen en daarmee dus de productiviteit en concurrentiekracht van de economie te verhogen. In deze studie hebben wij het effect geschat van een subsidie aan het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek). Zo’n evaluatie is relevant binnen de discussie over de rol van onderzoeksinstituten in de economie en de effectiviteit daarvan. Het hoofdresultaat van deze studie is de schatting van het totale effect van een euro TNO subsidie. Macro-economische theorie onderschrijft dat het effect van een euro besteed aan een specifiek product kan doorwerken in de gehele economie, wat leidt tot meer dan die ene euro aan totale economische groei. Dit wordt het multiplier effect genoemd en wordt veroorzaakt door de besteding van dezelfde euro door verschillende actoren. De analyse laat zien dat een euro TNO subsidie leidt tot een productieverhoging van 1.88 euro en dit is hoger dan het sectorgemiddelde. We passen een closed input-outputmodel toe om de besteding van dezelfde euro door zowel producenten als huishoudens mee te rekenen. --- The role of Research and Technology Organizations (RTOs) in the society is to provide innovative products, services and production processes thus increasing productivity and enhancing the competitiveness of the economy. In this study, we have estimated the effect of subsidy given to the Dutch RTO TNO (the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research). Such an assessment is relevant within the framework of a discussion on the role of RTOs in the economy and on effective and efficient policy interventions. The main result of the study is the estimation of the total effect of one euro spent on TNO subsidy. Macroeconomic theory stipulates that one euro spent on a specific product can lead to a rippling effects throughout the economy, resulting in more than one euro economic growth in total. This is called the multiplier effect and is caused by the respending of this euro by different agents. The analysis shows that one euro subsidy created a total increase of 1.88 euro of output which is higher than the sector average. We apply a closed input-output model in order to account for the respending of both the sectors as well as households.