Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De eet compleet test : 2-daags voedselconsumptie onderzoek onder kinderen van 1-4 jaar die een kinderdagverblijf bezoeken

Author: Jong-Rubingh, C. de · Bausch-Goldbohm, R.A.
Type:report
Date:2015
Publisher: TNO
Place: Zeist
Identifier: 523515
Report number: TNO 2014 R11714
Keywords: Health · Gedrag · Kinderen · Voedsel · Healthy for Life · Healthy Living · Life · RAPID - Risk Analysis for Products in Development LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Op initiatief van Nutricia Nederland BV is tussen 2011 en 2014 bij 199 kinderdagverblijven in Nederland en meer dan 4000 bezoekende kinderen in de leeftijd van 10 tot 48 maanden de Eet Compleet Test uitgevoerd. Van 1526 van deze kinderen is gedurende twee complete dagen thuis (door een ouder) en op het kinderdagverblijf (door de staf) - na instructie door een getrainde diëtist - geobserveerd en geregistreerd wat de kinderen precies aten en dronken. Nutricia heeft TNO gevraagd een onafhankelijke validatie, analyse en rapportage uit te voeren op deze gegevens. Het rapport en de twee losse bijlagen bevatten uitgebreide gegevens over het voedingspatroon van de deelnemende kinderen. Er is gekeken naar de inname van voedingsstoffen en die is vervolgens getoetst aan bestaande normen. Ook is in kaart gebracht welke soorten voedingsmiddelen de kinderen eten en drinken en hoe die zich verhouden tot de aanbevelingen van het Voedingscentrum, zoals de Schijf van Vijf.