Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Autisme in de cameratoezichtcentrale : het juiste werk voor een bijzonder talent?

Publication files not online:

Author: Wijn, R. · Kleij, R. van der
Type:article
Date:2012
Source:Security Management, 5, 18-21
Identifier: 516777
Keywords: Workplace

Abstract

TNO draagt met diverse onderzoeken bij aan het ontwikkelen en toepassen van kennis om de effectiviteit van cameratoezicht te vergroten. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheden om mensen met stoornissen in het autische spectrum in te zetten in cameratoezichtcentrales. Bijgedragen aan het artikel hebben J. Rypkema, V. Kallen, M. Lousberg en J. Huijs.