Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Serious gaming ; onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming

Attachments

Author: Kranenburg, K. van · Mijke Slot, M. · Staal, M. · Leurdijk, A. · Burgmeijer, J.
Type:report
Date:2006
Publisher: TNO
Place: Delft
Institution: TNO Informatie- en Communicatietechnologie
Identifier: 348813
Report number: 33866
Keywords: Virtual environments and Gaming · Gaming

Abstract

Gaming is een wereldwijde, omvangrijke industrie geworden. In deze industrie komt uit onverwachte hoek een interessante innovatie: serious gaming. In serious gaming gaat het niet om entertainment, maar staat een nuttige toepassing centraal. De toepassingen zijn zeer divers en kunnen variëren van educatie in een gaming omgeving tot het oefenen van hulpverlening bij een terroristische aanslag