Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De neonatale hielprikscreening (NHS) in Caribisch Nederland: monitor over 2018: Bonaire, St. Eustatius, Saba

Author: Wins, S. · Verkerk, P.H. · Ploeg, K. van der
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 875063
Report number: TNO 2019 R11522
Keywords: Hielprik · Screening · Neonatale · Healthy for Life · Healthy Living · Human Performances · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Het doel van de neonatale hielprikscreening is het vroegtijdig opsporen van een aantal zeldzame, ernstige aangeboren ziektes bij pasgeborenen. Voor deze ziektes zijn vroegtijdige interventies, zoals medicatie of een dieet, belangrijk voor de pasgeborene, omdat hiermee onherstelbare schade voorkomen of beperkt kan worden. De neonatale hielprikscreening is op 1 januari 2015 op Bonaire ingevoerd en in oktober 2015 op St. Eustatius en Saba. De verschillende GGD’en in Caribisch Nederland (van Bonaire, St. Eustatius en Saba) coördineren de NHS op de drie eilanden en werken nauw samen met verloskundigen, huisartsen en artsen uit ziekenhuizen. Ook wordt nauw samengewerkt met professionals op het eiland St. Maarten, omdat vrouwen uit Saba en St. Eustatius hier meestal bevallen. De regie van de NHS ligt bij het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB). De Dienst Vaccinvoorziening en Preventie-programma’s (DVP) van het RIVM zorgt voor een professionele uitvoering van de NHS.