Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Zwangerschaps- en bevallingsgerelateerd verzuim in de Ziektewet

Author: Andriessen, S. · Houtman, I. · Hooftman, W. · Besten, H. den · Stomp-Van den Berg, S.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275074
Report number: R07-501/031.11020.01
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Ziekteverzuim · Vrouwen

Abstract

Resultaten van een onderzoek naar de achtergronden van het verzuim gedurende de zwangerschap en na afloop van het bevallingsverlof, alsmede naar de mogelijkheden om dit verzuim te voorkomen of te beperken. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, interviews met vrouwen na de bevalling, leidinggevenden, werkgeversvertegenwoordigers en artsen en verloskundigen, en tot slot een expertmeeting. Volgens het onderzoek verzuimen zwangere vrouwen niet vaker, maar vaak wel langer dan niet-zwangere vrouwen. Circa 36 procent van de zwangeren heeft zwangerschapsgerelateerd verzuim. Vier procent van de bevallen vrouwen heeft een bevallingsgerelateerd verzuim. Er zijn hierbij grote verschillen tussen sectoren waar te nemen die echter voornamelijk verband houden met het aandeel jonge vrouwen dat in die sectoren werkt. De oorzaken van het ZW-verzuim kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: gezondheidsklachten, werkgebonden oorzaken (bijvoorbeeld fysieke werkbelasting) of nietwerkgebonden oorzaken. Zowel de vrouwen zelf als hun leidinggevenden en de professionals vinden dat het verzuim bij zwangerschap en bevalling voor een deel vermijdbaar is. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld: meer voorlichting aan de vrouwen, werkaanpassingen, een sfeer creëren waarin vrouwen zich durven uiten over hun problemen en een flexibeler verlof.